<div align="center"> <h1>Świat opery</h1> <h3>Informacje z dziedziny opery; libretta, recenzje z przedstawień, biografie śpiewaków, dyrygentów, reżyserów oraz scenografów.</h3> <p>opera, dyrygenci, śpiewacy, reżyserzy, libretta, recenzje, Kłosińska, Kreiner, Bogdańska</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://swiatopery.strony.pl" rel="nofollow">http://swiatopery.strony.pl</a></p> </div>